brat cioteczny


brat cioteczny
brat cioteczny {{/stl_13}}{{stl_7}}'syn brata lub siostry matki albo ojca': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mieć trzech braci ciotecznych. Odwiedzić brata ciotecznego. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • cioteczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, ciotecznyni {{/stl 8}}{{stl 7}} spokrewniony z kimś w dalszej linii, przez ciotkę lub wujka : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cioteczna babka.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl 10}}brat cioteczny {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • brat — m IV, DB. a, C. u, Ms. bracie; lm M. bracia, DB. braci, N. braćmi 1. «każdy z synów mających wspólnych rodziców w stosunku do drugiego syna lub córki» Starszy, młodszy brat. Rodzony brat. ∆ Brat przyrodni «syn tego samego ojca i innej matki lub… …   Słownik języka polskiego

  • cioteczny — ciotecznyni «będący krewnym w stopniu dalszym, spokrewniony przez ciotkę lub wuja» Cioteczny brat. Cioteczna siostra, babka …   Słownik języka polskiego

  • bliski krewny [kuzyn] — {{/stl 13}}{{stl 7}} o członku rodziny, z którym wiąże kogoś bezpośrednie pokrewieństwo przez rodziców, np. stryj, brat cioteczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przedstawiam ci mojego bliskiego kuzyna, Piotra. Kowalski był jego bliskim krewnym. Zaprosić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień